Displays Bucket จำหน่าย display, อุปกรณ์ออกบูธ, อุปกรณ์แสดงสินค้า, ป้ายโฆษณา, ชุดออกบูธ, BackDrop, Roll up, Pop up display, อุปกรณ์แสดงสินค้า, อุปกรณ์จัดบูธ, Counter ชงชิม, ธงญี่ปุ่น, บูธพับได้
Displays Bucket จำหน่าย display, อุปกรณ์ออกบูธ, อุปกรณ์แสดงสินค้า, ป้ายโฆษณา, ชุดออกบูธ, BackDrop, Roll up, Pop up display, อุปกรณ์แสดงสินค้า, อุปกรณ์จัดบูธ, Counter ชงชิม, ธงญี่ปุ่น, บูธพับได้
บริษัทฯ จดทะเบียนการค้า และขึ้นทะเบียน เป็นคู่ค้ากับภาครัฐ อย่างถูกต้อง กับ กรมบัญชีกลาง
 • Counter
  Counter

Exhibtion Desk (Counter)

อุปกรณ์แสดงและแนะนำสินค้า อุปกรณ์ออกบูธ ที่สะดวกสบายในการประกอบ และเคลื่อนย้าย ใช้เป็นโต๊ะชงชิม โต๊ะสาธิต หรือโต๊ะจำหน่ายสินค้าในพื้นที่เช่าของห้างสรรพสินค้า อุปกรณ์ออกบูธ มีหลายรูปแบบให้เลือกตามความเหมาะสม

 • DB-4A Exhibition desk

  ใช้เป็นโต๊ะชงชิม โต๊ะสาธิต หรือโต๊ะจำหน่ายสินค้าในพื้นที่เช่าของห้างสรรพสินค้า สวยงาม น้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก

 • DB-4B Curve Exhibition Desk

  DB-4B Curve Exhibition Desk (Counter)โต๊ะชงชิม เคาน์เตอร์ชงชิม
  เคาน์เตอร์แสดงสินค้า ชง ชิมแบบโค้งหน้า เหมาะสำหรับโชว์และให้ลูกค้าทดลองสินค้า ประหยัดเนื้อที่ มีชั้นเก็บของ ใช้สะดวก ถอดประกอบง่าย ขนส่งสบาย

 • DB-4B2 New Exhibition Desk (Counter)โต๊ะชงชิม เคาน์เตอร์ชงชิม

  DB-4B2 New Exhibition Desk

  DB-4B2 New Exhibition Desk (Counter)โต๊ะชงชิม เคาน์เตอร์ชงชิม
  เคาน์เตอร์แสดงสินค้า ชง ชิมแบบโค้งหน้า เหมาะสำหรับโชว์และให้ลูกค้าทดลองสินค้า ประหยัดเนื้อที่ มีชั้นเก็บของ ใช้สะดวก ถอดประกอบง่าย ขนส่งสบาย
  รุ่นใหม่ เพิ่มชั้นโชว์สินค้าที่เสา และมีประตูปิดด้านหลัง พร้อมกุญแจล็อค

 • โต๊ะชงชิมครึ่งวงกลม, semi circle counter, demon counter

  DB-4D semi circle Exhibition desk