สินค้าที่มีคนดูมากสุด
สินค้าอัพเดท
Brochure Holder

Brochure Holder 8B

ราคา:0.00บาท


บริษัทฯ จดทะเบียนการค้า และขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับภาครัฐอย่าง
ถูกต้องกับกรมบัญชีกลาง
Visits:
Today: 2All time: 452070

DB-4B Curve Exhibition Desk

Exhibtion Desk (Counter) » DB-4B Curve Exhibition Desk

  • Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม
    Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม
DB-4B Curve Exhibition Desk (Counter)โต๊ะชงชิม เคาน์เตอร์ชงชิม
เคาน์เตอร์แสดงสินค้า ชง ชิมแบบโค้งหน้า เหมาะสำหรับโชว์และให้ลูกค้าทดลองสินค้า ประหยัดเนื้อที่ มีชั้นเก็บของ ใช้สะดวก ถอดประกอบง่าย ขนส่งสบาย

Image size Prices
Heading : 73.5(w) x 23.5 (H) cm = 0.17 M²
Desk      : 179 (w) (11/39/79/39/11) x80 (H) cm = 1.43M²

DESK Size : Top 48 x 77 cm. x 80H cm.
 

   

 

 

 

  
Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม,สาธิต_Yanta

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม,สาธิต_Yanta

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม,สาธิต_Yanta

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม,สาธิต_Yanta

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม,สาธิต_นมQLife

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม,สาธิต_นมQLife

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม,สาธิต_มงคลนำมันงา

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม,สาธิต_มงคลนำมันงา

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม,สาธิต_Colgate

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม,สาธิต_Colgate

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม ,สาธิต_KFC

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม ,สาธิต_KFC

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม ด้านข้าง

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม ด้านข้าง

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม

Curve Exhibition Desk / เคาน์เตอร์ชงชิม

Counter ชงชิม แบบโค้ง - Bioveggie

Counter ชงชิม แบบโค้ง - Bioveggie

Counter ชงชิม แบบโค้ง - Bioveggie  Front-Back

Counter ชงชิม แบบโค้ง - Bioveggie Front-Back

Counter ชงชิม แบบโค้ง - Bioveggie

Counter ชงชิม แบบโค้ง - Bioveggie

Exhibition desk - KODOMO

Exhibition desk - KODOMO

Exhibition Desk -Prynt

Exhibition Desk -Prynt

Exhibition Desk -Prynt

Exhibition Desk -Prynt

โต๊ะชงชิม- Top of mind

โต๊ะชงชิม- Top of mind